Mã SP: GV-N108TAORUS X-11GD

25.250.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N108TAORUS X-11GD GeForce GTX 1080 Ti

Mã sản phẩm: GV-N108TAORUS X-11GD

Giá: : 25.250.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUS X-11GD - GeForce GTX 1080 Ti Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 3584 Thông số kỹ thuật: 11GB GDDR5X - 352 bits Boost: 1746 MHz / Base: 1632 MHz in OC mode Boost: 1721 MHz / Base: 1607 MHz in Gaming mode Memory Clock: 11010 MHz

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N108TAORUS-11GD

24.600.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N108TAORUS-11GD-GeForce GTX 1080 Ti

Mã sản phẩm: GV-N108TAORUS-11GD

Giá: : 24.600.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N108TAORUS-11GD - GeForce GTX 1080 Ti Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 3584 Thông số kỹ thuật: 11GB GDDR5X - 352 bits Boost: 1708 MHz / Base: 1594 MHz in OC mode Boost: 1683 MHz / Base: 1569 MHz in Gaming mode Memory Clock: 11010 MHz

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N108TGAMING OC-11G

23.550.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N108TGAMING OC-11G-GeForce GTX 1080 Ti

Mã sản phẩm: GV-N108TGAMING OC-11G

Giá: : 23.550.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N108TGAMING OC-11G - GeForce GTX 1080 Ti Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 3584 Thông số kỹ thuật: 11GB GDDR5X - 352 bits Boost: 1657 MHz / Base: 1544 MHz in OC mode Boost: 1632 MHz / Base: 1518 MHz in Gaming mode Memory Clock: 11010 MHz

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1070AORUS-8GD

16.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1070AORUS-8GD-GeForce GTX 1070

Mã sản phẩm: GV-N1070AORUS-8GD

Giá: : 16.500.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N1070AORUS-8GD - GeForce GTX 1070 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1920 Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits Core Clock: Boost:1835 MHz/ Base:1632 MHz in OC Mode Boost:1797 MHz/ Base:1607 MHz in Gaming Mode Memory Clock: 8008Mhz

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1070G1 GAMING-8G

13.950.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1070G1 GAMING-8GD-GeForce GTX 1070

Mã sản phẩm: GV-N1070G1 GAMING-8G

Giá: : 13.950.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm.

GIGABYTE™ GV-N1070G1 GAMING-8GD - GeForce GTX 1070 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1920 Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành:

Mã SP: GV-N1070WF2OC-8GD

13.350.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1070WF2OC-8GD-GeForce GTX 1070

Mã sản phẩm: GV-N1070WF2OC-8GD

Giá: : 13.350.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm

GIGABYTE™ GV-N1070WF2OC-8GD - GeForce GTX 1070 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1920 Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5 - 256 bits Core Clock: Boost: 1771 MHz/ Base: 1582 MHz in OC Mode Boost: 1746 MHz/ Base: 1556 MHz in Gaming Mode Memory Clock: 8000 MHz

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1060G1

9.350.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1060G1 GAMING-6GD

Mã sản phẩm: GV-N1060G1

Giá: : 9.350.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua trọn bộ máy tính

GIGABYTE™ GV-N1060G1 GAMING-6GD - GeForce GTX 1060 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1280 Thông số kỹ thuật: 6GB GDDR5 - 192 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1060WF2OC-6GD

8.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1060WF2OC-6GD

Mã sản phẩm: GV-N1060WF2OC-6GD

Giá: : 8.650.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua trọn bộ máy tính

GIGABYTE™ GV-N1060WF2OC-6GD - GeForce GTX 1060 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1280 Thông số kỹ thuật: 6GB GDDR5 - 192 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1060G1

7.550.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1060G1 GAMING-3GD

Mã sản phẩm: GV-N1060G1

Giá: : 7.550.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua trọn bộ máy tính

GIGABYTE™ GV-N1060G1 GAMING-3GD - GeForce GTX 1060 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1152 Thông số kỹ thuật: 3GB GDDR5 - 192 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1060WF2OC-3GD

7.250.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1060WF2OC-3GD

Mã sản phẩm: GV-N1060WF2OC-3GD

Giá: : 7.250.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua trọn bộ máy tính

GIGABYTE™ GV-N1060WF2OC-3GD - GeForce GTX 1060 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1152 Thông số kỹ thuật: 3GB GDDR5 - 192 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1060IXOC-3GD

6.750.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1060IXOC-3GD

Mã sản phẩm: GV-N1060IXOC-3GD

Giá: : 6.750.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm

GIGABYTE™ GV-N1060IXOC-3GD - GeForce GTX 1060 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 1152 Thông số kỹ thuật: 3GB GDDR5 - 192 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1060AORUS-6GD

9.550.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1060AORUS-6GD

Mã sản phẩm: GV-N1060AORUS-6GD

Giá: : 9.550.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N1060AORUS-6GD- GeForce® GTX 1060 - Chuẩn PCI-Express 3.0 Thông số kỹ thuật: 6GB GDDR5 - 192 bits Memory Clock: 9026 MHz (Boost: 1860 MHz / Base: 1632 MHz in OC mode Boost: 1835 MHz / Base: 1607 MHz in Gaming mode)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N105TG1

5.890.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N105TG1 GAMING-4GD

Mã sản phẩm: GV-N105TG1

Giá: : 5.890.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N105TG1 GAMING-4GD - Geforce GTX 1050Ti GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 768 Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5-128bit

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N105TWF2OC-4GD

5.470.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N105TWF2OC-4GD - Geforce GTX 1050Ti GPU

Mã sản phẩm: GV-N105TWF2OC-4GD

Giá: : 5.470.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N105TWF2OC-4GD - Geforce GTX 1050Ti GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 768 Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5-128bit (CoreClock: Boost: 1468 MHz/ Base: 1354 MHz in OC Mode Boost: 1442 MHz/ Base: 1328 MHz in Gaming; Mem Clock 7008MHz) Cổng xuất: Dual-link DVI-D *1/HDMI-2.0b*3/Display Port-1.4 *1 (Hỗ trợ hiển thị 4 màn hình)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N105TOC-4GD

5.250.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N105TOC-4GD

Mã sản phẩm: GV-N105TOC-4GD

Giá: : 5.250.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm.

GIGABYTE™ GV-N105TOC-4GD - Geforce GTX 1050Ti GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 768 Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5-128bit (CoreClock: Boost: 1455MHz/ Base: 1341MHz in OC Mode Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz in Gaming; Mem Clock 7008MHz)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N105TD5-4GD

5.150.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N105TD5-4GD

Mã sản phẩm: GV-N105TD5-4GD

Giá: : 5.150.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm.

GIGABYTE™ GV-N105TD5-4GD - Geforce GTX 1050Ti GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 768 Thông số kỹ thuật: 4GB GDDR5-128bit (CoreClock:Boost: 1430MHz/ Base: 1316MHz in OC Mode Boost: 1392MHz/ Base: 1290MHz in Gaming; Mem Clock 7008MHz)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1050OC-2GD

3.750.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1050OC-2GD

Mã sản phẩm: GV-N1050OC-2GD

Giá: : 3.750.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm

GIGABYTE™ GV-N1050OC-2GD - Geforce GTX 1050 GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 640 Thông số kỹ thuật: 2GB GDDR5-128bit (CoreClock:Boost: 1518 MHz/ Base: 1404 MHz in OC Mode Boost: 1493 MHz/ Base: 1379 MHz in Gaming; Mem Clock 7008MHz)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1050D5-2GD

3.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1050D5-2GD

Mã sản phẩm: GV-N1050D5-2GD

Giá: : 3.650.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm Giá khi mua kèm.

GIGABYTE™ GV-N1050D5-2GD - Geforce GTX 1050 GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 640 Thông số kỹ thuật: 2GB GDDR5-128bit

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N75TD5-2GI

2.850.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N75TD5-2GI

Mã sản phẩm: GV-N75TD5-2GI

Giá: : 2.850.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm giá khi mua kèm

GIGABYTE™ GV-N75TD5-2GI - Geforce GTX 750 Ti GPU Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 512 Thông số kỹ thuật: 2GB GDDR5-128bit (CoreClock:1020MHz Boost:1085MHz ; Mem Clock 5000MHz) Cổng xuất: Dual-link DVI-D*2 / HDMI *2 (hiện thị tối đa 4 màn hình) , hỗ trợ độ phân giải 4K với HDMI.

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1030OC-2GI

2.160.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1030OC-2GI

Mã sản phẩm: GV-N1030OC-2GI

Giá: : 2.160.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV-N1030OC-2GI- GeForce® GT 1030 - Chuẩn PCI-Express 3.0 Thông số kỹ thuật: 2GB GDDR5 - 64 bits (Core Clock: OC mode: 1295MHz Gaming mode: 1280MHz)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: VGA G GV N730D52GI

1.800.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

VGA GIGABYTE GV N730D5-2GI

Mã sản phẩm: VGA G GV N730D52GI

Giá: : 1.800.000 VNĐ

GIGABYTE™ GV N730D5-2GI - Geforce GT 730 GPU Chuẩn PCI-Express 2.0 Thông số kỹ thuật: 2GB GDDR5 - 64bit (Core Clock 1006 MHz ; Mem Clock 5000MHz) Cổng xuất: Dual-link DVI-I / D-SUB/ HDMI Support Nvidia PureVideo, PhyX, CUDA, MS DirectX 11, OpenGL 4.0, Shader Model 5.0 Điểm nổi bật: Easy Boost, Ultra Durable 2, BIG FAN COOLER, HDMI mạ vàng (yêu cầu nguồn công suất thực 300W) Đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu Giải trí số, Overclock và Gamer Thiết kế mới Kepler - cho hiệu năng cao và tiết kiệm điện

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: GV-N1080XTREME W-8GD

20.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1080XTREME W-8GD

Mã sản phẩm: GV-N1080XTREME W-8GD

Giá: : 20.500.000 VNĐ

Khuyến mãi: Được tặng thêm 1 năm bảo hành miễn phí. Chi tiết đăng ký tại website: http://xg.gigabyte.com

GIGABYTE™ GV-N1080XTREME W-8GD - GeForce GTX 1080 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 2560 Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5X - 256 bits

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1080EXTREME-8GD

17.600.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1080EXTREME-8GD

Mã sản phẩm: GV-N1080EXTREME-8GD

Giá: : 17.600.000 VNĐ

Khuyến mãi: Được tặng thêm 1 năm bảo hành miễn phí. Chi tiết đăng ký tại website: http://xg.gigabyte.com

GIGABYTE™ GV-N1080EXTREME-8GD - GeForce GTX 1080 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 2560 Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5X - 256 bits Core Clock: Boost: 1936 MHz / Base: 1784 MHz in OC mode Boost: 1898 MHz / Base: 1759 MHz in Gaming mode; Memory Clock: 10400 MHz

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: GV-N1080E XTREME-8GD

18.700.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

GIGABYTE GV-N1080EXTREME-8GD Premium Pack

Mã sản phẩm: GV-N1080E XTREME-8GD

Giá: : 18.700.000 VNĐ

Khuyến mãi: Được tặng thêm 1 năm bảo hành miễn phí. Chi tiết đăng ký tại website: http://xg.gigabyte.com

GIGABYTE™ GV-N1080EXTREME-8GD Premium Pack - GeForce GTX 1080 Chuẩn PCI-Express 3.0 - CUDA Core : 2560 Thông số kỹ thuật: 8GB GDDR5X - 256 bits Core Clock: Boost: ... / Base: ... MHz in OC mode; Memory Clock: 10010 MHz Cổng kết nối: Standard mode (Dual-link DVI-D*1, DP1.4*3, HDMI 2.0b*1) VR mode (Dual-link DVI-D*1, DP*1, HDMI*3)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng