Danh mục sản phẩm

Lọc theo

Mã SP: UPS S TG1000

2.550.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

UPS Santak TG1000 1000VA

Mã sản phẩm: UPS S TG1000

Giá: : 2.550.000 VNĐ

Bộ lưu điện santak UPS TG1000 1000VA / 600W

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: UPS S TG500

990.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

UPS Santak TG500 500VA

Mã sản phẩm: UPS S TG500

Giá KM: : 990.000 VNĐ

Bộ lưu điện santak UPS TG500 500VA / 300W

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: UPSC6K

54.800.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C6K Online

Mã sản phẩm: UPSC6K

Giá: : 54.800.000 VNĐ

Công suất 6 KVA / 4.2 KW,Điện áp 220 VAC ± 1%,Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất),Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc qui),Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC6KE

48.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C6KE Online

Mã sản phẩm: UPSC6KE

Giá: : 48.500.000 VNĐ

Công suất 6 KVA / 4.2 KW,Điện áp 220 VAC ± 1%,Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.05 Hz (chế độ ắc qui)Hiệu suất 88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC3KR

29.200.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C3KR Online

Mã sản phẩm: UPSC3KR

Giá: : 29.200.000 VNĐ

Công suất3 KVA / 2.1 KW,Điện áp 220 VAC ± 2%,Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất),hoặc 50Hz ± 0.2Hz (Chế độ ắc qui) Hiệu suất88% (Chế độ điện lưới, ắc qui)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC3K

23.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C3K Online

Mã sản phẩm: UPSC3K

Giá: : 23.500.000 VNĐ

Công suất 3 KVA / 2.1 KW,Điện áp 220 VAC ± 2%,Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (Chế độ ắc qui)

Kho hàng: Hết hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC3KE

22.800.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C3KE Online

Mã sản phẩm: UPSC3KE

Giá: : 22.800.000 VNĐ

công suất3 KVA / 2.4 KW,Điện áp 220 VAC ± 2%,Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất),Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (chế độ ắc qui)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC2K

17.400.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C2K Online

Mã sản phẩm: UPSC2K

Giá: : 17.400.000 VNĐ

Công suất 2 KVA / 1.4 KW,Điện áp 220 VAC ± 2%,Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)Tần số Đồng bộ với nguồn vào hoặc 50 Hz ± 0.2 Hz (Chế độ ắc qui)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC2KE

16.400.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C2KE Online

Mã sản phẩm: UPSC2KE

Giá: : 16.400.000 VNĐ

ông suất2 KVA / 1.6 KW,Điện áp 220 VAC ± 2%,Số pha 1 pha (2 dây + dây tiếp đất)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPSC1K

7.700.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Bộ lưu điện santak C1K Online

Mã sản phẩm: UPSC1K

Giá: : 7.700.000 VNĐ

UPS TRUE ONLINE C1K vỏ mầu TRẮNG 1kVA / 0.7kW

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: UPS2000-EH

5.700.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

UPS Santak Blazer 2000-EH

Mã sản phẩm: UPS2000-EH

Giá: : 5.700.000 VNĐ

UPS santak BLAZER 2000-E (Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa) 1000VA / 1200W

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: UPS1000-EH

3.770.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

UPS Santak Blazer 1000-EH

Mã sản phẩm: UPS1000-EH

Giá KM: : 3.770.000 VNĐ

UPS santak BLAZER 1000-E (Giao tiếp cổng USB vỏ nhựa) 1000VA / 600W

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng