Mã SP: WD Blue SSD 500GB

4.200.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ổ cứng WD Blue SSD 500GB

Mã sản phẩm: WD Blue SSD 500GB

Giá: : 4.200.000 VNĐ

WD Blue SSD 500GB / 2.5" 7mm Sata3 / Read up to 545MB / Write up to 525MB / up to 100K/80K IOPS (màu xanh)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CSSD-F960GBLSB

10.300.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ssd corsair LS 960Gb (CSSD-F960GBLSB)

Mã sản phẩm: CSSD-F960GBLSB

Giá: : 10.300.000 VNĐ

Force Series LS - CSSD-F960GBLSB (960GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc 560 MB/s, tốc độ ghi 540MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: cssd-f480gblsb

5.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ssd corsair 480gb (cssd-f480gblsb)

Mã sản phẩm: cssd-f480gblsb

Giá: : 5.650.000 VNĐ

Force Series LS - CSSD-F480GBLSB (480GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc 560 MB/s, tốc độ ghi 540MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: SSD C LS 120G

1.850.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

SSD CORSAIR Force LS 120Gb (CSSD-F120GBLSB)

Mã sản phẩm: SSD C LS 120G

Giá: : 1.850.000 VNĐ

Force Series LS - CSSD-F120GBLSB (120GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc 560 MB/s, tốc độ ghi UP TO 450MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: cssd-f960gbleb

8.900.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ssd Corsair LE 960gb (cssd-f960gbleb)

Mã sản phẩm: cssd-f960gbleb

Giá: : 8.900.000 VNĐ

Force Series LE 960 GB - CSSD-F960GBLEB (960GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc UP TO 560 MB/s, tốc độ ghi UP TO 530MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: cssd-f240gbleb

2.700.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ssd Corsair le 240gb (cssd-f240gbleb)

Mã sản phẩm: cssd-f240gbleb

Giá: : 2.700.000 VNĐ

Force Series LE 240 GB - CSSD-F240GBLEB (240GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc UP TO 560 MB/s, tốc độ ghi UP TO 530MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: cssd-f120gbleb

1.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Corsair le 120gb (cssd-f120gbleb)

Mã sản phẩm: cssd-f120gbleb

Giá: : 1.650.000 VNĐ

Force Series LE 120 GB - CSSD-F120GBLEB - New !!! (120GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc UP TO 480 MB/s, tốc độ ghi UP TO 430MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: SSD C LS 240G

2.750.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

SSD CORSAIR Force LS 240Gb (CSSD-F240GBLSB)

Mã sản phẩm: SSD C LS 240G

Giá: : 2.750.000 VNĐ

Force Series LS - CSSD-F240GBLSB (240GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc 560 MB/s, tốc độ ghi 540MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: cssd-f480gbleb

3.950.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ssd Corsair LE 480gb (cssd-f480gbleb)

Mã sản phẩm: cssd-f480gbleb

Giá: : 3.950.000 VNĐ

Force Series LE 480 GB - CSSD-F480GBLEB (480GB, 2.5", kèm khay 3.5", giao tiếp Sata 3 tốc độ đọc UP TO 560 MB/s, tốc độ ghi UP TO 530MB/s, mỏng 7mm)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng