Mã SP: CMK16GX4M2A2133C13

4.300.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2x8GB) 16G bus 2133-CMK16GX4M2A2133C13

Mã sản phẩm: CMK16GX4M2A2133C13

Giá: : 4.300.000 VNĐ

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2x8GB) 16G bus 2133-CMK16GX4M2A2133C13

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CMK16GX4M2A2666C16

3.450.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2X8GB) 16G bus 2666-CMK16GX4M2A2666C16

Mã sản phẩm: CMK16GX4M2A2666C16

Giá: : 3.450.000 VNĐ

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2X8GB) 16G bus 2666-CMK16GX4M2A2666C16

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CMK32GX4M2A2400C14

6.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2X16GB) 32G bus 2400-CMK32GX4M2A2400C14

Mã sản phẩm: CMK32GX4M2A2400C14

Giá: : 6.650.000 VNĐ

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2X16GB) 32G bus 2400-CMK32GX4M2A2400C14

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CMK16GX4M2A2400C14

3.350.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

DDR4 Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) 2400MHz (CMK16GX4M2A2400C14)

Mã sản phẩm: CMK16GX4M2A2400C14

Giá: : 3.350.000 VNĐ

Khuyến mãi: Giảm trừ khi mua kèm

Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 2400MHz C14 Memory Kit - Black (CMK16GX4M2A2400C14)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 Tháng

Mã SP: CMK16GX4M2A2400C14

3.350.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Vengeance LPX DDR4 (2 X 8GB) 16G bus 2400 - CMK16GX4M2A2400C14

Mã sản phẩm: CMK16GX4M2A2400C14

Giá: : 3.350.000 VNĐ

Vengeance LPX DDR4 (2 X 8GB) 16G bus 2400 - CMK16GX4M2A2400C14

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CMK8GX4M2A2400C14

1.850.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Vengeance LPX DDR4 (2 X 4GB) 8G bus 2400 - CMK8GX4M2A2400C14

Mã sản phẩm: CMK8GX4M2A2400C14

Giá: : 1.850.000 VNĐ

Vengeance LPX DDR4 (2 X 4GB) 8G bus 2400 - CMK8GX4M2A2400C14

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CMK8GX4M2A2133C13

1.750.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2x4GB) 8G bus 2133-CMK8GX4M2A2133C13

Mã sản phẩm: CMK8GX4M2A2133C13

Giá: : 1.750.000 VNĐ

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (2x4GB) 8G bus 2133-CMK8GX4M2A2133C13

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: DDR3CV8GB

1.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

DDR3 Ram corsair Vengeance 8GB bus 1600 - CMZ8GX3M1A1600C10

Mã sản phẩm: DDR3CV8GB

Giá: : 1.650.000 VNĐ

Ram corsair Vengeance 8GB bus 1600 - CMZ8GX3M1A1600C10

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: DDR3CV4GBB

850.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

DDR3 Ram corsair Vengeance 4GB bus 1600 - CMZ4GX3M1A1600C9B

Mã sản phẩm: DDR3CV4GBB

Giá: : 850.000 VNĐ

Ram corsair Vengeance 4GB bus 1600 - CMZ4GX3M1A1600C9B

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: DDR3CV4GBB

850.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

DDR3 Ram corsair Vengeance 4GB bus 1600 - CMZ4GX3M1A1600C9

Mã sản phẩm: DDR3CV4GBB

Giá: : 850.000 VNĐ

Ram corsair Vengeance 4GB bus 1600 - CMZ4GX3M1A1600C9

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: CMK16GX4M4A2800C16

3.120.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (4X4GB) 16G bus 2800 CMK16GX4M4A2800C16

Mã sản phẩm: CMK16GX4M4A2800C16

Giá: : 3.120.000 VNĐ

Corsiar ddr4 Vengeance LPX (4X4GB) 16G bus 2800 CMK16GX4M4A2800C16

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng