Mã SP: HDDLR4BIG8TB

11.350.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 4Big RAID 8TB (301435AS)

Mã sản phẩm: HDDLR4BIG8TB

Giá: : 11.350.000 VNĐ

8TB HDD 4Big Quadra - USB 2.0 / FW400 / FW800 / eSATA - RAID 0, 5(+), 3(+),10 (4 x 2TB hot-swappable disks)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDD I 5big 20T

51.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 5Big Thunderbolt 20TB (9000503AS)

Mã sản phẩm: HDD I 5big 20T

Giá: : 51.500.000 VNĐ

20TB HDD 5Big Quadra -5xThunderbolt, 7200rpm k - Raid 0, 1 MIX (5 x 4TB swappable hard disks) - Up to 10Gb/s

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDD I 5big 10TB

33.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 5Big Thunderbolt 10TB (9000510AS)

Mã sản phẩm: HDD I 5big 10TB

Giá KM: : 33.500.000 VNĐ

10TB HDD 5Big Quadra -5xThunderbolt, 7200rpm k - Raid 0, 1 MIX (5 x 2TB swappable hard disks)- Up to 10Gb/s

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDDLR4BIG16TB

32.150.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 4Big RAID 16TB (9000330AS)

Mã sản phẩm: HDDLR4BIG16TB

Giá KM: : 32.150.000 VNĐ

16TB HDD 4Big Quadra - USB 2.0 / FW400 / FW800 - RAID 0, 5(+), 3(+),10 (4 x 4TB hot-swappable disks)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDDLR2BIG4TB

7.800.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 2Big RAID 4TB (9000316)

Mã sản phẩm: HDDLR2BIG4TB

Giá KM: : 7.800.000 VNĐ

HDD 2Big Quadra 4TB - USB 3.0 / FW 400/ FW800 / eSATA - RAID 0 (Fast) Raid 1 (safe), MIX (2 x 2TB hot-swappable disks)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDDLR4BIG12TB

15.300.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 4Big RAID 12TB (301562AS)

Mã sản phẩm: HDDLR4BIG12TB

Giá KM: : 15.300.000 VNĐ

12TB HDD 4Big Quadra - USB 2.0 / FW400 / FW800 - RAID 0, 5(+), 3(+),10 (4 x 3TB hot-swappable disks)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDDLRT2BIG6TB

14.400.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 2Big RAID Thunderbolt 6TB (9000360)

Mã sản phẩm: HDDLRT2BIG6TB

Giá KM: : 14.400.000 VNĐ

HDD 2Big Quadra 6TB - 2 xThunderbolt, 7200rpm - Raid 0, 1 MIX (2 x 3TB swappable hard disks)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng

Mã SP: HDDLRT2BIG4TB

13.650.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Lacie 2Big RAID Thunderbolt 4TB (9000191)

Mã sản phẩm: HDDLRT2BIG4TB

Giá KM: : 13.650.000 VNĐ

HDD 2Big Quadra 4TB -2 xThunderbolt, 7200rpm - Raid 0, 1 MIX (2 x 2TB swappable hard disks)

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 36 tháng