Mã SP: ar-6023d

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp ar-6023d

Mã sản phẩm: ar-6023d

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP AR-6023D In/Sao chụp: 23 bản/phút Loại: Photocopy nhỏ Copy, Print, A3 Color Scan In/Sao chụp 2 mặt: 23 bản/phút Sharpdesk Mobile kết nối máy Photocopy với Điện thoại di động Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: ar-6023n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp ar-6023n

Mã sản phẩm: ar-6023n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP AR-6023N Copy, Network Print, A3 Color Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 23ppm Sharpdesk Mobile kết nối máy Photocopy với Điện thoại di động Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: ar-6026n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp ar-6026n

Mã sản phẩm: ar-6026n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP AR-6026N In/Sao chụp: 26 bản/phút Loại: Photocopy vừa Copy, Network Print, A3 Color Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 26 ppm Sharpdesk Mobile kết nối máy Photocopy với Điện thoại di động Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bả

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: AR-6031N

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy SHARP AR-6031N

Mã sản phẩm: AR-6031N

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

Kiểu máy: Để bàn * Tốc độ sao chụp : 31 bản A4/phút (AR-6031N) * Khổ giấy sử dụng: A3 – A6 * Trữ lượng giấy: 1100 tờ (gồm 2 khay gầm: 500 tờ + khay tay: 100 tờ) * Thời gian khởi động: 20 giây, bản chụp đầu tiên: 5,2 giây

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: MX-M354N

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Sharp MX-M354N

Mã sản phẩm: MX-M354N

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M354N Copy, Network Print, A3 Color Network Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 35 ppm RSPF Nạp bản gốc 2 mặt có sẵn Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m265n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp mx-m265n

Mã sản phẩm: mx-m265n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M265N Copy, Network Print, A3 Color Network Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 26 ppm RSPF Nạp bản gốc 2 mặt có sẵn Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m315n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp mx-m315n

Mã sản phẩm: mx-m315n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M315N In/Sao chụp: 31 bản/phút Loại: Photocopy vừa Copy, Network Print, A3 Color Network Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 31 ppm RSPF Nạp bản gốc 2 mặt có sẵn Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m464n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp mx-m464n

Mã sản phẩm: mx-m464n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M464N Copy, Network Print, Network Color Scan, Fax (option) Tốc độ: 46 bản/phút Trữ lượng giấy: 600 tờ, Max 6.600tờ Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản chụp

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m564n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Photocopy sharp mx-m564n

Mã sản phẩm: mx-m564n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M564N Copy, Network Print, Network Color Scan, Fax (option) Tốc độ: 56 bản/phút Trữ lượng giấy: 600 tờ, Max 6.600tờ Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản chụp

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: ar-6020d

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Sharp ar-6020d

Mã sản phẩm: ar-6020d

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP AR-6020D Copy, Print, A3 Color Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 20 bản/phút Sharpdesk Mobile kết nối máy Photocopy với Điện thoại di động Bảo hành 2 năm hoặc 100.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m314nv

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Sharp mx-m314nv

Mã sản phẩm: mx-m314nv

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M314NV Copy, Network Print, A3 Color Network Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 31 ppm RSPF Nạp bản gốc 2 mặt có sẵn Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m502n

Liên hệ

So sánh sản phẩm

sharp mx-m502n

Mã sản phẩm: mx-m502n

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

Máy Photocopy SHARP MX-M502N

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m264nv

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Sharp mx-m264nv

Mã sản phẩm: mx-m264nv

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M264NV In/Sao chụp: 26 bản/phút Loại: Photocopy vừa Copy, Network Print, A3 Color Network Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 26 ppm RSPF Nạp bản gốc 2 mặt có sẵn Bảo hành 2 năm hoặc 200.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: mx-m453m

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Sharp mx-m453m

Mã sản phẩm: mx-m453m

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP MX-M453U Loại: Photocopy lớn Copy, Print Tốc độ: 45 bản/phút Duplex: In/Sao chụp 2 mặt Bảo hành: 2 năm hoặc 200.000 bản

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng

Mã SP: ar-5623d

Liên hệ

So sánh sản phẩm

Sharp ar-5623d

Mã sản phẩm: ar-5623d

Giá: : Liên hệ

Khuyến mãi: Liên hệ để được giá tốt nhất

SHARP AR-5623D In/Sao chụp: 23 bản/phút Loại: Photocopy nhỏ Copy, Print, Color Scan In/ Sao chụp 2 mặt: 23 bản/phút In/Scan mạng (chọn thêm) Bảo hành 2 năm hoặc 100.000

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 24 tháng