Mã SP: HDDbox2588S3

350.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ngoài ORICO 2588S3 màu đen

Mã sản phẩm: HDDbox2588S3

Giá KM: : 350.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ngoài ORICO 2588S3 màu đen

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox2599USS3

220.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ORICO 2599US3-BK

Mã sản phẩm: HDDBox2599USS3

Giá KM: : 220.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ORICO 2599US3

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDNAS3529

2.200.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ổ cứng mạng ORICO 3529NAS

Mã sản phẩm: HDDNAS3529

Giá KM: : 2.200.000 VNĐ

Ổ cứng mạng ORICO 3529NAS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDNAS3529U

2.590.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ổ cứng mạng ORICO 3529U3RF-BK 2 bay wifi

Mã sản phẩm: HDDNAS3529U

Giá KM: : 2.590.000 VNĐ

Ổ cứng mạng ORICO 3529U3RF-BK 2 bay wifi

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDNAS3559

5.900.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ổ cứng mạng ORICO 3559NAS

Mã sản phẩm: HDDNAS3559

Giá KM: : 5.900.000 VNĐ

Ổ cứng mạng ORICO 3559NAS

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDNAS3559U

6.550.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Ổ cứng mạng ORICO 3559U3RF-BK 5 bay wifi

Mã sản phẩm: HDDNAS3559U

Giá KM: : 6.550.000 VNĐ

Ổ cứng mạng ORICO 3559U3RF-BK 5 bay wifi

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox2566U

1.750.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ngoài kết nối không dây ORICO 2566U3RF

Mã sản phẩm: HDDBox2566U

Giá KM: : 1.750.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ngoài kết nối không dây ORICO 2566U3RF

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox5bay9558

4.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng 5 Bay ORICO 9558U3

Mã sản phẩm: HDDBox5bay9558

Giá KM: : 4.500.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng 5 Bay ORICO 9558U3

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox3529

1.800.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng 2 Bay ORICO 3529SUS3-C

Mã sản phẩm: HDDBox3529

Giá KM: : 1.800.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng 2 Bay ORICO 3529SUS3-C

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox9528

1.500.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng 2 Bay ORICO 9528U3 màu đen

Mã sản phẩm: HDDBox9528

Giá KM: : 1.500.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng 2 Bay ORICO 9528U3 màu đen

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox3588US3

430.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ORICO 3588US3-BK

Mã sản phẩm: HDDBox3588US3

Giá KM: : 430.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ORICO 3588US3

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox25AU3S

450.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ORICO 25AU3-SV màu bạc

Mã sản phẩm: HDDBox25AU3S

Giá KM: : 450.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ORICO 25AU3-SV màu bạc

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDBox25AU3

450.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ORICO 25AU3-BK màu đen

Mã sản phẩm: HDDBox25AU3

Giá KM: : 450.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ORICO 25AU3 màu đen

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDbox2588US3S

300.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ORICO 2588US3-SV màu bạc

Mã sản phẩm: HDDbox2588US3S

Giá KM: : 300.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ORICO 2588US3-SV màu bạc

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng

Mã SP: HDDbox2588US3

300.000 VNĐ

So sánh sản phẩm

Hộp đựng ổ cứng ngoài ORICO 2588US3 màu đen

Mã sản phẩm: HDDbox2588US3

Giá KM: : 300.000 VNĐ

Hộp đựng ổ cứng ngoài ORICO 2588US3 màu đen

Kho hàng: Còn hàng

Bảo hành: 12 tháng